Unge og rusmidler på erhvervsskolerne

 

Kunde: Behandlingscenter Odense med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og lottomidler.

 

Fire film om unge og rusmidler rettet til lærere på ungdomsuddannelserne – især på de tekniske skoler. Mange unge har i dag et stort forbrug af mange slags rusmidler, og det påvirker også undervisningen. Filmene giver lærerne et indblik i de unges liv uden for skoletiden for at gøre dem bedre til at tale med de unge om det.

 

Ungdomskultur

 

Mistrivsel 

 

Misbrugskultur 

 

Signaler