Generalforsamlingsfilm (Kunde: Danske Regioner)

 

De tre film om kvalitet og patientsikkerhed var med til at understøtte formandens beretning.

 

Film 1: En fremtid med kvalitet

 

Opvarmning til beretningen: Introfilmen kridter kvalitetsdagsordenen op og leverer årsberetningsstof - drevet frem af udsagn fra borgere og eksperter.


 

Film 2: Sikker kirurgi og gode observationer

.

Under formandens tale var der filmbreak: Reportagen bringer os ud på hospitalerne. Det Bent Hansen taler om, findes i virkeligheden - altså kan det lade sig gøre.


 

Film 3: Kvalitetsvejen

 

Tredje trin i filmraketten bruges til opbakning og argumenter fra Regionernes medspillere - Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.